තායිලන්ත රජයේ තාක්ෂණික සහයෝගය මත ශ‍්‍රී ලංකාව තුළ කෘතිම වැසි ඇති කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක්

වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් ජල විදුලිබල උත්පාදනයට සිදු වන බාධා මඟහරවමින් අඛණ්ඩ ජල විදුලිබල උත්පාදනයක් වෙනුවෙන් තායිලන්ත රජයේ තාක්ෂණික සහයෝගය මත ශ‍්‍රී ලංකාව තුළ කෘතිම වැසි ඇති කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් වන සමුළුව, කොළඹ කිංග්ස්බරි හෝටල් පරිශ‍්‍රයේ දී පැවැත්විණි. ඒ විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතාගේ සහභාගිත්වයෙනි.

“අපේ රටේ මුළු විදුලි නිෂ්පාදනයෙන් 40% වැඩි ප‍්‍රමාණයක් ජල විදුලි නිෂ්පාදනයක් පැවතීම අප වඩාත් සතුටු විය යුතු කරුණක්. අපේ එම විදුලි නිෂ්පාදන වියදම, විවිධ නිෂ්පාදන හරහා බෙදී යාම මඟින් ඉතා අඩු නිෂ්පාදන වියදමකින් යුතුව, පරිසරයට ඉතාමත් හිතකාමීව විදුලිය නිෂ්පාදනය කරගත හැකි වුව ද වසර කිහිපයක සිට පවතින වැසි රටාවේ වෙනස් වීම විශාල ගැටලුවක්. වසර ගණනාවකින් ඊසාන දිග මෝසම ක‍්‍රියාත්මක වී නොතිබීම නිසා 2016 වර්ෂයේ දී අපේ රටේ මුළු ජල ධාරිතාව 26% දක්වා අවම වුණා. මෙවැනි හේතූන් නිසා 1950 වන විටත් කෘතිම වැසි ඇති කිරීම සම්බන්ධයෙන් පේටන්ට් බලපත‍්‍රය සහිත ලෝකයේ එකම රට වන තායිලන්තයේ තාක්ෂණික ආධාර සහිතව ලංකාවේ කෘතිම වර්ෂාව ඇති කිරීමට ක‍්‍රියා කිරීම මඟින් ජල විදුලි නිෂ්පාදනය, කෘෂිකර්මය හා පානීය ජලය යන අංශයන් තුනට ම විශේෂ යහපතක් සිදු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරනවා යැයි” අමාත්‍යවරයා පැවසීය.