ඩන්කන් වයිට් මහතාගේ ඡන්ම සංවත්සරයට විශේෂ මුල් දින කවරයක්

මාර්තු 1 වැනිදාට යෙදී තිබුණු ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ඔලිම්පික් පදක්කම්ලාභීයා වන ඩන්කන් වයිට් මහතාගේ ඡන්ම ශත සංවත්සරය වෙනුවෙන් විශේෂ මුල් දින කවරයක් නිකුත් කිරීම පෙරේදා (28) පස්වරුවේ සිදු විය.

ඒ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති (පාලන) වී. විවේකානන්දලිංගම් මහතා එය ජනාධිපතිතුමා වෙත පිළිගැන් විය.