ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවාව නංවාලීමට විදේශ ආධාර රැසක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවාව නංවාලීම සදහා ලෝක බැංකුව, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සහ ජපානයේ ජයිකා අරමුදල විසින් මුල්‍ය ප්‍රදානයන් සිදු කර ඇත.

බෝනොවන රෝග පාලනය කිරීම සහ ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවාවන් නංවාලීම සදහා ලෝක බැංකුව විසින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 200 ක මුදලක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ලබා දී ඇත. ඉදිරි වසර 05 ක කාලය තුළ ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවාවන් නංවාලීම සදහා එම මුදල් වැය කිරිමට නියමිතය.

ඒ පිළිබද සැළසුම් සකස් කිරිම සදහා ලෝක බැංකුවේ දකුණු ආසියානු කළාපීය අධ්‍යක්ෂිකා Fadia-Saadah මහත්මිය සහ සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ දී පසුගියදා පැවැත්විණි. 
මැලේරියා රෝගය තුරන් කිරීමේ සහතිකය ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් ‍ලබාගැනීම ලෝක බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂ වරියගේ පැසසුමට ලක් විය. සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ නායකත්වය යටතේ ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවාවන් ශක්තිමත් කිරීමට ගෙන ඇති ක්‍රියාමර්ග ඇය අගය කරන ලදි. බෝනොවන රෝග වැළැක්වීම සදහා දුම්කොළ සදහා සියයට 90 ක බදු පැනවීම, වර්ණ සංකේත භාවිතය, ඇතුලු ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග ද ඇය අගය කරන ලදි.
මීට අමතරව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් රුපියල් මිලියන 60 ක මුදලක් ද ජපානයේ ජයිකා අරමුදල විසින් රුපියල් බිලියන 10 ක මුදලක් ද සෞඛ්‍ය සේවා නංවාලීම සදහා ලබා දී ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කරයි.
ජපානයේ ජයිකා අරමුදල විසින් ලබා දී ඇති මුදලින් අනුරාධපුරය, මහනුවර, කුරුණෑගල, බදුල්ල සහ ත්‍රිකුණාමලය යන රෝහල් සංවර්ධනය කිරීමට ද නියමිතය.