ජාත්‍යන්තර පාරිභෝගික අයිතීන් පිළිබඳ දිනය හෙටයි

ලෝකය පුරා රටවල් මහත් හරසරින් යුතුව සමරන ජාත්‍යන්තර පාරිභෝගික අයිතීන් පිළිබඳ දිනය සෑම වසරකම මාර්තු 15 වැනිදා එනම් හෙටට යෙදී තිබේ.

මේ වසරේ ජාත්‍යන්තර පාරිභෝගික අයිතීන් පිළිබඳ දිනයේ තේමාව වන්නේ “සාධාරණ ඩිජිටල් වෙළෙඳපොළක් හදමු” (Making Digital Market Place Fairer) යන්නයි.

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා “ජාත්‍යන්තර පාරිභෝගික අයිතීන් දිනය” නිමිත්තෙන් ප්‍රවෘත්ති නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පැවසුවේ, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ තිරසාර සංවර්ධන ගෝලීය ඉලක්ක, කර්මාන්ත හා වාණිජ ක්‍ෂේත්‍රය තුළ සාක්‍ෂාත් කර ගැනීමේදී පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් සුරක්‍ෂිත කරමින්, වෙනස් වන ලෝකයට ගැළපෙන ආකාරයට වෙළෙඳපොළ පාරිභෝගික භාණ්ඩ ප්‍රමිතිය සකස් කර ගැනීමට මුළු ලෝකයේම අවධානය යොමු වී තිබෙනවා. ඒ අනුව අපි තරඟකාරී වෙළෙඳපොළ තුළ පාරිභෝගික ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ දීප ව්‍යාප්ත වැඩ පිළිවෙලක් ආරම්භ කරන බවයි.