අැලොෂියස් හා කසුන් පළිසේන යළිත් අැප ඉල්ලයි

බැඳුම්කර සිදුවීමට අදාළව අත්අඩංගුවට ගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටින පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගමේ හිමිකරු අර්ජුන් අැලොෂියස් හා එහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී කසුන් පළිසේන විසින් තවත් ප්‍රතිශෝධන අයඳුම්පතක් ඉදිරිපත් කර අැත.

මිට ඉහත දී ඔවුන් කොළඹ මහධිකරණයට අැප අයඳුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ අතර එය ප්‍රතික්ෂේප වීම හේතුවෙන් අභියාචනාධිකරණයට මෙම අැප අයඳුම්පත ඉදිරිපත් කර අැත.