ජාත්‍යයන්තර ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් හා තරඟ වැඳීමට යුද්ධ හමුදා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මැලේසියාවට පිටත්ව යයි

ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම, මැලේසියා ක්‍රිකට් සංගමයේ ආරාධනයෙන් මාර්තු මස 25 සිට අප්‍රේල් මස 5 දක්වා පැවැත්වෙන ක්‍රිකට් තරඟාවලියක් සඳහා දිවයිනෙන් පිටත්ව ගියේ ය.

යුද්ධ හමුදා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන් වන ලුතිතන් අජන්ත මෙන්ඩිස් සහ බලලත් නිලධාරී 1 සීක්කුගේ ප්‍රසන්න යන ක්‍රීඩකයන් ද මෙම තරඟාවලිය සඳහා සහභාගි වේ.

මාර්තු මස 27 සිට 30 දක්වා පැවැත්වෙන ජාත්‍යන්තර ශුරතා ලීග් 20/20 තරඟාවලියේ දී යුද්ධ හමුදා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් කිහිපයක් හා තරඟ වැඳිමට ද අවස්ථාව හිමි වේ.

ඉන් අනතුරුව, යුද්ධ හමුදා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අප්‍රේල් මස 1 සිට 3 දක්වා මැලේසියා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමඟ එක්දින තරඟ (පන්දුවාර 50) 03 ක් සඳහා ද සහභාගිවීමට නියමිතය.