උත්සව සමයේදී වෙළෙඳසැල් වැටලීම් – පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සැලසුම් සකස් කර තිබෙන්නේ, උත්සව සමයේදී සති අන්තයේ මෙන්ම සතියේ දිනවලදී ද වෙළෙඳසැල් වැටලීම් සිදුකිරීමටයි.

එහි මිල අංශයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ රොහාන් මීවලගේ මහතා සඳහන් කර සිටියේ මෙම මස 27 වැනිදා වන විට පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් වැටලීම් 1700ක් සිදුකර ඇති බවයි.