ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහ නගරාධිපති ලෙස මදුර විතානගේ පත්වෙයි

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහ නගරාධිපති වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නීතිවේදී මදුර විතානගේ මහතා පත්ව තිබේ.

ඒ සඳහා පැවැති ඡන්ද විමසීමෙන් විතානගේ මහතා ඡන්ද 23ක් ලබාගන අැත.

නියෝජ්‍ය නගරාධිපති වශයෙන් ප්‍රේමලාල් අතුකෝරාළ මහතා පත්ව ඇත.