ටියැංගොන් -01 අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ සුන්බුන් පෘථිවියට

චීනයේ ටියැංගොන් -01 අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ සුන්බුන් අද අලුයම 05. 45 ට පමණ පෘථිවි අවකාශයට ඇතුළු වී තිබේ.

චීන අභ්‍යවකාශ ඒජන්සිය ප්‍රකාශ කළේ, අඩි 40 ක දිගකි යුත් දිව්‍ය මාලිඟය හෙවත් ටියැංගොන් – 01 නම් එම අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ සුන්බුන් දකුණු පැසිෆික් කලාපය ඉහළින් පෘථිවි අවකාශයට ඇතුළු වූ බවයි.

2016 වසරේ මාර්තු මාසයේදී ටියැංගොන් – 1 අක්‍රිය වූ අතර එම වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී චීනය ටියැංගොන් – 01 නැමති සිය දෙවන අභ්‍යවකාශ විද්‍යාගාරය පිහිටුවීය.

ටියැංගොන් – 01 අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය 2011 වසරේදී කක්ෂගත කෙරුණු අතර ඉන් 05 වසරකට පසු එහි මෙහෙයුම් නිමා විය.