ජනපති සහ දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මන්ත්‍රිවරු පිරිසක් අතර සාකච්ඡාවක්

8

විපක්ෂ නායක ආර්. සම්බන්ධන් මහතා ඇතුළු දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මන්ත්‍රිවරු පිරිසක් හා ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අතර සාකච්ඡාවක් පැවැත්වු බව වාර්තා වෙයි.