එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් විශ්වාසභංග යෝජනාවක්

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහට හා රජයට එරෙහිව ගෙන ආ විශ්වාසභංග යෝජනාවේ දී එයට පක්ෂව ඡන්දය දුන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඇමතිවරුන්, රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් හා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන්ට එරෙහිව විශ්වාසභංග යෝජනාවක් කතානායකවරයාට අද (06) භාරදෙන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය සඳහන් කරයි.