කල් ඉකුත් වූ සහ තත්ත්වයෙන් බාල ඖෂධ ඇති බවට ලබා දී ඇති තොරතුරු අසත්‍යයි – රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව

රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති නීතිඥ සරත් ලියනගේ මහතා පැවසුවේ 2015, 2016, 2017 වසර 03 තුළ රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව ගෙන්වන ලද කල් ඉකුත් වූ සහ තත්ත්වයෙන් බාල ඖෂධ මිලියන 159 ක් ඇති බවට කෝප් කමිටුව මාධ්‍යයට ලබා දී ඇති තොරතුරු අසත්‍ය බවයි.

එම වසර 03 තුළ කල් ඉකුත් වූ සහ තත්ත්වයෙන් බාල බවට හදුනාගත් ඖෂධ වලට සැපයුම්කරුවන්ගෙන් මුලු මුදල හෝ එම ප්‍රමාණයටම ඖෂධ රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව අයකරගෙන ඇත. ඖෂධ තත්ත්වයෙන් බාල බවට හදුනාගැනීමත් සමග රෝගීන් වෙතට පත් වීමට ඉඩ නොදී යළි ගෙනුවනු ලබන එකම ආයතනය ද රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවයි. එම නිසා රජයට පාඩුවක් වී නොමැත. රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව ලාභ පරමාර්ථයෙන්ම කටයුතු කරන ආයතනයක් නොව රෝගී සත්කාර සේවා සදහා ඖෂධ සපයන ආයතනයක් බව සභාපතිවරයා අවධාරණය කර සිටියි.

ලොව පුරා ඖෂධ නිෂ්පාදන කිරීමේ දී ඇතැම් ඖෂධ වල ජීව කාලය වසර දෙකකට වඩා අඩුය. නැව්ගත කිරීමෙන් පසු ඖෂධ ශ්‍රී ලංකාවට ලගා වන විට මාසයකට ආසන්න කාලයක් ගතවෙයි. තව ද ඖෂධ ආනයනය කිරීමට පෙර විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගෙන් සමන්විත තාක්ෂණික කමිටුවක් නිර්දේශ කළ යුතු වෙයි. ඇතැම් ඖෂධ රෝගීන්ගේ අවශ්‍යතාවය මත ජීව කාලය ඉක්මයාමට පෙර මිලදී ගෙන රොහල්වල රෝගී සත්කාරක සේවාවන් සදහා ලබාදෙනු ලබන්නේ ඖෂධ හිගයකින් තොරව සැපයීමේ අරමුණිනි. ඔස්ට්‍රේලියාවේ ද තත්ත්වයෙන් බාල ඖෂධ සියයට 15 ඇති බව එම රටේ ඖෂධ දත්ත වාර්තා සඳහන් කරයි. එවන් පසුබිමක රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව 2017 වසරේ දී රුපියල් මිලියන 6232 ක ඖෂධ අලෙවි කර ඇත. ඒ අනුව තත්ත්වයෙන් බාල හෝ කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ ප්‍රමාණය සියයට 1 කට වඩා අඩුය. තව ද, ඔසුසල් 37 ක් දිවයින පුරා ඇති අතර, එහි සේවය කරන කාර්ය මණ්ඩලයේ වැටුප් සියයට 50 කින් වැඩි කර ඇත. එම නිසා ඖෂධ අලෙවි කිරීමෙන් පාඩුවක් ලබා නොමැත.
වත්මන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා එම තනතුරට පත්වන විට ඖෂධ මිලියන 350 ක් කල් ඉකුත් වී තිබුනි. එම ප්‍රමාණය අවම කිරීම සදහා මෘදුකාංගයක් හදුන්වා දෙමින් රෝගීන්ට අවශ්‍ය ඖෂධ හිගයකින් තොරව ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇත.