මාකඳුරේ මධූෂ්ගේ හා අංගොඩ ලොක්කාගේ ගෝලයන් 4ක් අත්අඩංගුවට

පාතාල කල්ලි නායකයන් වන මාකඳුරේ මධූෂ්ගේ හා අංගොඩ ලොක්කාගේ ගෝලයන් බව කියන පුද්ගලයන් 4ක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලීසිස සමත්ව ඇත.

ගංජා හා ගිනි අවි සමග මෙම සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.