මාක් සකබර්ග්ගේ් පෞද්ගලික ආරක්ෂාවට ඩොලර් මිලියන 7.3 ක් වැය කරයි

කෝටි 200 ක් පරිහරණය කරන ලොව විශාලතම සමාජ මාධ්‍ය ජාලය වන ෆේස්බුක් හිමිකරු මාක් සකබර්ග්ගේ් පෞද්ගලික ආරක්ෂාවට පසුගිය 2017 වසරේදී ඩොලර් මිලියන 7.3 ක් වැය කර ඇති බව හෙළිවී තිබේ.

එමෙන්ම ඔහුගේ පෞද්ගලික ගුවන් යානය සඳහා ද ඩොලර් මිලියන 1.5 ක් වැයවී ඇති බව සඳහන් වෙයි.

විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ, එම වියදම් 2016 වසරට සාපේක්ෂව සියයට 54 ක වැඩිවීමක් බවයි.