පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ දන්ත ඒකකයේ ගින්නක්

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ දන්ත ඒකකයේ අද (25) දහවල් ගින්නක් හටගන අැති බවට සඳහන් වෙයි.

පොලීසිය සඳහන් කළේ, මහනුවර – මහනගර සභාවේ ගිනි නිවීමේ ඒකකයේ මැදිහත් වීමෙන් ගින්න මැඩපැවැත්වූ බවයි.