කිරුළපන නගරයේ දෙමහල් නිවසක ගින්නක්

37

කිරුළපන නගරයේ පිහිටි දෙමහල් නිවසක අද (03) උදෑසන ගින්නක් ඇති වී තිබේ.

මේ වනවිට ගින්න නිවා දමා තිබේ.

ගින්න නිවා දැමීම සඳහා ගිනි නිවන රථ 3 ක් යෙදවූ බව කොළඹ ගිනි නිවීම් ඒකකය සඳහන් කළේ ය.

සිද්ධියෙන් නිවසට දැඩි අලාභහානි සිදුව ඇති අතර ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නැත.