හෙට කොළොන්නාව සහ අවට ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළේ, අත්‍යාවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් හෙට (10) දිනයේදී පැය 10 ක කාලයක් කොළොන්නාව සහ අවට ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි.

හෙට පස්වරු 2 සිට මධ්‍යම රාත්‍රී 12 දක්වා ජල සැපයුම අත්හිටුවයි.

මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවන්නේ කොළොන්නාව, මීතොටමුල්ල, සේදවත්ත සහ වැල්ලම්පිටිය යන ප්‍රදේශවලටයි.