විරෝධතා පාගමනක් හේතුවෙන් ලෝටස් පාර වසා දමයි

මාලබේ සයිටම් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් ඇරඹු විරෝධතා පාගමනක් හේතුවෙන් මේ වන විට කොළඹ ලෝටස් පාර වසා දමා තිබෙන බවට වාර්තා වෙයි.

කොතලාවල ආරක්ෂක පීඨයට තමන් බඳවා ගැනීම කඩිනම් කරන්නැයි ඉල්ලමින් ඔවුන් මෙම උද්ඝෝෂණය කොටුව දුම්රියපොල ඉදිරි පිටින් අරඹා ඇත.

මෙම පාගමන ජනාධිපති කාර්යාලය දක්වා ගමන් කිරීමට නියමිතයි.

පොලිස් මාර්ග බාධක යොදා මාර්ගයේ ආරක්ෂාව තර කර තිබේ.