කොල්ලකෑම් කිහිපයකට සම්බන්ධ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට

පසුගිය දිනවල සිදුවූ බැංකු සහ ස්වර්ණාභරණ වෙළදසැල් රැසක් කොල්ලකෑමට සම්බන්ධ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

මෙම සැකකරු කිරිබත්ගොඩ ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන අැත.