හල්දුම්මුල්ල – ගිණිගත්ගල මාර්ගය තාවකාලිකව වසා දමයි

බදුල්ල – හල්දුම්මුල්ල ගිනිගත්ගල – කිරිමැටිය මාර්ගය අද (12) පෙරවරුවේ සිට තාවකාලිකව වසා දමා තිබෙන බවට වාර්තා වෙයි.

පොලීසිය සඳහන් කළේ, ගිනිගත්ගල කන්ද නාය යාමේ අවදානම හේතුවෙන් මෙලෙස මාර්ගය වසා දමා ඇති බවයි.