නිවාස අහිමි පවුල් සඳහා නිවාස ලබාදීමේ රජයේ වැඩපිළිවල කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට උපදෙස්

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනයේ ඊයේ (17) ආරම්භ වූ දිසාපති සමුළුවේ දී අමාත්‍යවරයා සියලුම දිසාපතිවරුන්ට නිවාස අහිමි පවුල් සඳහා නිවාස ලබාදීමේ රජයේ වැඩපිළිවෙල කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සුදුසු ප්‍රතිලාභීන් හඳුනාගැනීමත්, ඒ සඳහා අවශ්‍ය ඉඩම් හඳුනාගැනීමත් කඩිනමින් සිදුකරන ලෙස උපදෙස් ලබා දී අැත.

මෙම සමුළුවට නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ද සහභාගී විය.

එහි දී අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කියා සිටියේ උදාගම් 2500ක් ඉදිකිරීමට තම අමාත්‍යාංශය සැළසුම් කර ඇති බවයි. මේ හේතුවෙන් සෑම දිනකම උදාගම් තුනක වැඩ ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තුවන බැවින් ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කයන්හි අවශ්‍ය ඉඩම් කඩිනමින් හඳුනාගෙන නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දෙන ලෙසත් නිවාස ලැබිය යුතු ප්‍රතිලාභීන් ද හඳුනාගෙන දන්වන ලෙසත් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඉල්ලා සිටියේය. ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා අදහස් දක්වමින් මෙසේ කීවේය.