අයහපත් කාලගුණයෙන් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පුද්ගලයින් 8,556 පීඩාවට

අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ආපදාවන්ට ලක්වී ඇති ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ඇලපාත, රත්නපුර, කිරිඇල්ල, අයගම, නිවිතිගල, කලවාන, ඇහැලියගොඩ, කුරුවිට යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවලට බලපෑම් සිදු වී තිබෙන බව රත්නපුර දිස්ත්‍රික් මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කරයි.

මෙම අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් අද (21) පෙ.ව. 10.00 වන විට පවුල් 2162 ට අයත් පුද්ගලයන් 8556 දෙනෙකු පීඩාවට පත්ව සිටිති.

ආපදාවලට ලක්ව ඇති කොටඨාසවල කඳවුරු 10 ක පවුල් 98 ක් සිටිති. ඔවුන්ට අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ ග්‍රාම නිලධාරීන් මගින් සිදු කරනු ලබයි.

කිරිඇල්ල, ඇලපාත, අයගම, රත්නපුර, කලවාන යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවලට විපතට පත් ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා නාවික හමුදාව මගින් බෝට්ටු 02 බැගින් බෝට්ටු 10 ක් ලබා දී ඇත. අවශ්‍ය වුවොත් භාවිතා කිරීමට තවත් බෝට්ටු 03 ක් සූදානම්ව ඇත.

විපතට පත් පුද්ගලයින්ට සහන සැලසීමට රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල, යුධ හමුදාව, නාවික හමුදාව හා පොලීසිය, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව හා අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතන අවශ්‍ය සහන සේවා සලසන බව ද මාධ්‍ය ඒකකය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.