ශ්‍රී ලංකාවේ ආපදා සිදුවන දිස්ත්‍රික්කයන්හි ආපදා අවම කිරීමට කළ යුතු ව්‍යාපෘති ඉතා ඉක්මණින් අවසන් කළ යුතුයි

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඊයේ (24) පැවැති දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ රැස්වීමේ දී අදහස් දක්වමින් ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා පැවසුවේ,

ශ්‍රී ලංකාවේ ආපදා සිදුවන දිස්ත්‍රික්කයන්හි ආපදා අවම කිරීමට කළ යුතුයැයි හඳුනාගෙන තිබෙන ව්‍යාපෘති ඉතා ඉක්මණින් අවසන් කළ යුතුයි. නැත්නම් අපිට හැමදාම වෙන්නේ රැස්වීම් තියමින් සාකච්ඡා කරන්න. බත් පැකට් බෙදන්න, කදවුරුවල ඉන්න ජනතාවට ආධාර ලබාදෙන්න. මේකේ අවසානයක් තිබිය යුතුයි. නැතිනම් අපිට රටක් හැටියට අනාගතයක් නැති බවයි.

”අපේ රටේ නිරිත දිග මෝසම් සුළං සමග අධික වැසි ඇතිවීම අද ඊයේ සිදුවූවක් නොවෙයි. මේක හැමදාමත් වෙන ස්වභාවික සංසිද්ධියක්. බෙංගාල බොක්කේ අවපාතය නිසා මේ තත්ත්වවය වඩාත් දරුණු වෙලා. නමුත් අපි තවමත් මේකට අවශ්‍ය නිසි ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන නැහැ. දශක ගණනාවකට පෙර ගංවතුර වැළැක්වීමට කරන ලද සැළසුම් තාමත් ක්‍රියාත්මක කරලා නැහැ. මේවා වාහම ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. නැතිනම් අපට සිදුවන්නේ හැමදාමත් බත් පැකට් බෙදමින් බෝට්ටුවල ගිහින් විපතට පත්වූවන් බේරාගනිමින් කටයුතු කරන්න.

මෙය දැන්වත් නවත්වන්න අවශ්‍යයි. ගිං ගඟ පිටාර ගැලීමෙන් සිදුවන ගංවතුර පාලනය කිරීම සඳහා ජලාශයක් ඉදිකරන්න සැළසුම් කර තිබුණේ 1970ටත් පෙර නමුත් පටු දේශපාලන වාසි බලාගෙන ඇතැම් අය වැඩ කිරීම නිසා මේවා සිදුවුණේ නැහැ. දැන් ඒයට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබිලා තිබෙනවා. ඒ ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යයන කටයුතු ඉක්මණින් අවසන් කරලා 2022 වනවිට ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ කරන්න සැළසුම් කරලා තියෙනවා. දැනටමත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තියෙන්නේ. මේ වගේ ව්‍යාපෘති කළුතර, රත්නනපුර, කෑගල්ල වගේ දිස්ත්‍රික්කවලටත් අවශ්‍ය වෙනවා.

අමාත්‍යවරයා මෙහි දී කියා සිටියේ විපතට පත්ව සිටින පුද්ගලයන් සඳහා කඩිනමින් ආධාර මුදල් ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස සියලුම දිසාපතිවරුන්ට දැනුම් දී තිබෙන බවයි. දැනටමත් ආපදා සහන සේවා සැපයීමේ කටයුතු ආපදා සිදුව ඇති දිස්ත්‍රික්ක 16ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කරමින් තිබෙන බව ද අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා පැවසීය.