ඉන්දීය අගමැති සිංගප්පූරුවේ දින 3 ක නිල සංචාරයක

ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි සිංගප්පූරුවේ දින 3 ක නිල සංචාරයක් අද (31) ආරම්භ කළ බව විද‌ෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

මෙහිදී දෙරට අතර ආර්ථික සම්බන්ධතා සහ දේශපාලන කටයුතු පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බවයි සඳහන් වන්න‌ේ.