ආහාර ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලයේ නව සභාපතිවරයා ධුරයේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරයි

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින, අනුබද්ධ ආයතනයක් වන ආහාර ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලයේ වන සභාපතිවරයා ලෙස අධිනීතිඥ බුද්ධික ඉද්දමල්ගොඩ මහතා ඊයේ (31) එම මණ්ඩලයේ සභාපති ධුරයේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කළේ ය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර ප්‍රවර්ධන වැඩපිළිවෙල උදෙසා ආහාර ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලයට සුවිශේෂී වගකීමක් පවතින බවත් විශේෂයෙන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් වසවිසවලින් තොර ආහාර නිෂ්පාදනයට ප්‍රමුඛත්වය දී ඇති මෙවන් වකවානුවක ඒ සඳහා ප්‍රමුඛත්වය දී කටයුතු කළයුතු යැයි අධිනීතිඥ බුද්ධික ඉද්දමල්ගොඩ මහතා ප්‍රකාශ කළේ ය.

කාබනික පොහොර යොදා ගනිමින් සිදු කරන ආහාර බෝග වගාව මේ වනවිට අප රටේ ඉතාමත් ජනප්‍රිය වෙමින් පවතින හෙයින්, ගොවි ජනතාව එම වගාව කෙරෙහි උනන්දු කරවීම තුළ, ඔවුන්ට විශාල ආදායමක් උපයාගැනීමට ද හැකිවේ. එමෙන්ම පාරිභෝගික ජනතාව කාබනික වගාව මඟින් නිපදවන ආහාර පරිභෝජනය සඳහා උනන්දු කරවීමේ වැඩපිළිවෙලක් ද ආරම්භ කිරීමට තමන් තීරණය කර ඇති බව ද, ඒ මහතා පැවසී ය.