බේරේ වැව නැඟෙනහිර ඉවුර සංරක්ෂණය හා රේඛීය උද්‍යානය අද ජනතා අයිතියට

බේරේ වැව නැඟෙනහිර ඉවුර සංරක්ෂණය හා රේඛීය උද්‍යානය අද (12) ජනතා අයිතියට පත් කෙරේ.

ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ දසලක්ෂ 700ක් වැය කරමින් නැඟෙනහිර සහ බටහිර බේරේ ඉවුරු ප්‍රතිසංස්කරණය කර අත.

කොළඹ නගරයේ ජල මූණත් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා කොළඹ අගනගර ආශ්‍රිත නාගරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් මෙම ව්‍යාපෘතියේ සංවර්ධන කටයුතු සිදු කර ඇත.

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතාගේ ආරාධනයෙන් ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සුරතින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ජනතා අයිතියට පත් වෙයි.