යශෝධ රංගේ බණ්ඩාර 14 වන දා දක්වා යළි රිමාන්ඩ්

රාජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත රංගේබණ්ඩාර මහතාගේ පුත් යශෝධ රංගේ බණ්ඩාර ජුනි මස 14 වන දින දක්වා යළි රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබේ.

හලාවත මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට අද (12) ඉරිදිපත් කිරීමෙන් අනතුරුවයි මෙම නියෝගය ලබා දී ඇත්ත‌ේ.