බස්රථ සඳහා භූමිතෙල් ලබාගැනීම වැළැක්වීම සඳහා ක්‍රමවේදයක්

A worker pours liquid oil into a barrel at the delayed coker unit of the Duna oil refinery operated by MOL Hungarian Oil and Gas Plc in Szazhalombatta, Hungary, on Tuesday, July 9, 2013. Hungary refiner Mol may take part in oil exploration in Montenegro after country calls tender in July, daily Magyar Hirlap says. Photographer: Akos Stiller/Bloomberg

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ අද පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී සම කැබිනට් ප්‍රකාශක, පෝෂණ, සෞඛ්‍ය සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා සඳහන් කළේ,

බස්රථ සඳහා භූමිතෙල් ලබාගැනීම වැළැක්වීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීම ඛණිජ තෙල් අමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබා දී ඇති බවයි.

ඒ සඳහා විශේෂ වූ ක්‍රමවේදයක් සකස් කර රෙගුලාසි පැනවීමට කටයුතු කරන ලෙස අමාත්‍යවරයා ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් ලබාදී ඇති බව සේනාරත්න මහතා සඳහන් කළ අතර පසුගිය කාලයේ භූමිතෙල් මිළ ඉහළ දැමීම හේතුවෙන් බස්රථ සඳහා භූමිතෙල් ලබාගැනීම අඩුවීමෙන් භූමිතෙල් පරිභෝජනය 50%කින් අඩුවී ඇති බව ද පෙන්වා දුන්නේය.