කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවීන්ගේ මඤ්ඤොක්කා මිලට ගැනීම හ‌ෙට සිට

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මඤ්ඤොක්කා වගා කල ගොවීන්ට නිසි මිලක් නොලැබීම නිසා තම අස්වැන්න අලෙවි කර ගැනීමට නොහැකිව සිටින බවට තොරතුරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාට වාර්තා වී තිබුණි.

ඒ අනුව එම ගොවීන් සතුව ඇති මඤ්ඤොක්කාවලින් කිලෝ ලක්ෂයක් වහාම මිල දී ගැනීමට මැදිහත් වන ලෙස අමාත්‍යවරයා ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සභාපති ඉන්දික ගුරුගේ මහතාට උපදෙස් දෙනු ලැබීය.

අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් මත ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය විසින් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මඤ්ඤොක්කා අස්වැන්න කිලෝ ග්‍රෑම් ලක්ෂයක් මිලදී ගැනීමේ කටයුතු හ‌ෙට (20) සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. ගොවීන්ගෙන් මිලදී ගන්නා මඤ්ඤොක්කා තොග ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ අලෙවිසැල් මඟින් අලෙවි කෙරේ.

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මඤ්ඤොක්කා වගා කළ ගොවීන්ගේ අස්වැන්න මිලදී ගැනීමෙන් වැළකී ඒවා කුණු කොල්ලයට මිලදී ගැනීමට එක්තරා ව්‍යාපාරිකයින් පිරිසක් සැළසුම් කර තිබිණි. මේ අන්දමට ඇතැම් කූට ව්‍යාපාරිකයින් ගොවි ජනතාව මෙන්ම පාරිභෝගික ජනතාව ද ගසාකෑමට උත්සාහ දරණ අවස්ථාවල දී වෙළෙඳපල මිල ස්ථාවරව තබා ගැනීම උදෙසා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මැදිහත් වන බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවීන් සතු මඤ්ඤොක්කාවලට ගොවීන්ට සාධාරණ මිලක් ගෙවන ලෙස ද අමාත්‍යවරයා ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියට උපදෙස් දෙනු ලැබීය.

ඒ යටතේ මඤ්ඤොක්කා කිලෝවක්, මිල රු.40 – 50ත් අතර මිලකට මිලදී ගැනීමට යෝජිතය.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය විසින් මඤ්ඤොක්කා කිලෝ ලක්ෂයක් මිලදී ගැනීමට යන බවට පළ වූ ප්‍රවෘත්තිය නිසා මීගමුවේ ව්‍යාපාරිකයෙක් විසින් මඤ්ඤොක්කා ටොන් 40ක්, කිලෝවක් රු. 45 බැගින් මිලදී ගෙන ඇතැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට වර්තා වී ඇත.