අනුරාධපුර‌යේ පාසල් කිහිපයක් 25 සිට 29 දක්වා වසා දමයි

මේ මස 25 වැනි දා සිට 29 වැනි දා දක්වා අනුරාධපුර‌යේ පාසල් කිහිපයක් වසා දමන බව උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

ඒ පොසොන් උත්සවයේ ආරක්ෂක රාජකාරි කටයුතු සඳහා අනුරාධපුරයට පැමිණෙන පොලිස් නිලධාරින්ට නවාතැන් පහසුකම් ලබාදීම හ‌ේතුව‌ෙනි.

අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලය, අනුරාධපුර වලිසිංහ හරිස්චන්ද්‍ර මහා විද්‍යාලය, සහිරා මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලය, මහා බෝධිය විදුහල, මිහින්තලේ මහා විදුහල සහ තන්තිරිමලේ විමලඥාණ යන පාසල් ම‌ෙ‌සේ වසා දමයි.

අනුරාධපුර ස්වර්ණපාලි බාලිකා විදුහල, විවේකානන්ද මහ විදුහල, නිවන්තකචේතිය මහ විදුහල, කම්මලක්කුලම විදුහල, කුරැන්දන්කුලම මහා විදුහල, මිහින්තලේ මුස්ලිම් විද්‍යාලය සහ මිහින්තලේ ආදර්ශ ප්‍රාථමික පාසල යන පාසල් මේ මස 28 සහ 29 යන දෙදින පමණක් වසා දැමීමටද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව තිරණය කර ඇත.