සිළුමිණ පුවත්පතේ කර්තෘ චාමර ලක්ෂාන් මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

සිළුමිණ පුවත්පතේ සහ රැස පුවත් පතේ කර්තෘ චාමර ලක්ෂාන් මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ.

මිය යන විට 39 වියේ පසු වු ඔහු හෘදයාබාධයක් හේතුවෙන් මෙලෙස අභාවප්‍රාප්ත වී ඇත.