රටේ විශාල මුදලක් රාජ්‍ය සේවය හරහා සැරිසරනවා – දූෂණ මර්දන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කර තිබෙනවා

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී ජාතික විගණන පනත පිළිබඳ විවදයට එක්වෙමින් ප්‍රකාාශ කළ‌ේ,

මේ රටේ විශාල මුදලක් රාජ්‍ය සේවය හරහා සැරිසරනවා. මේ තුළින් වංචාව දූෂණය මුදල් නාස්තිය වැනි දේවල් ඉතිහාසය පුරා අහන්න තිබෙනවා. කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය සේවයක් තුළ, ජනතාවට සේවය කිරීම සංවර්ධනය ඉදිරියට ගෙන යැම වැනි, කටයුතුවලදී මුදල් නාස්තියෙන් තොරව කටයුතු කිරීමට විගණන පනත මඟින් ප්‍රවේශයක් ලැබුණා.

පනත ගෙන එන්න ගිය කාලය තුළින් ම බලන්න පුළුවන් කවුද රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ශක්තිමත් කරන්න ක්‍රියා කළේ කියලා. හිට්ලර්ලට ජාතික විගණනන පනත වැදගත් නෑ. හිට්ලර් ජර්මනිය දියුණු කළා කියලා සමහරු හිතනවා. තරුණ ජිවිත බිල්ලට දීලා, ජර්මනිය විනාශ කර දිවි නසාගත්තා. දූෂණ මර්දන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කර තිබෙනවා. දූෂණ හඳුනාගෙන තිබෙනවා. පරීක්ෂණ කරනවා. අධිකරණ ප්‍රමාදයන් නිවැරැදි කර අධිකරණ කටයුතු කඩිනම් කර ඉදිරියට යනකොට හොරකම් කළ අහනවා මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හම්බන්තොට වරාය හදාලා විශාල ණයක් බාර දුන්නා. එදා රජය තිබුණු විගණන පනතින් මොනවද වුණේ? යැයි ද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසී ය.