පළතුරු සහ එළවළු විජලනය කොට අලෙවි කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක්

පළතුරු සහ එළවළු අස්වැන්න වැඩිපුර ලැබෙන කාලවලදී ඒවා අපතේ යාම වළක්වා කල් තබා ගැනීම සඳහා විජලනය කොට අලෙවි කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය කටයුතු කරගෙන යයි.

මේ සඳහා අවශ්‍ය විජලන යන්ත්‍ර කිහිපයක් දැනටමත් චීනයෙන් ගෙන්වා ඇති අතර ඉදිරියේදී ජර්මනියෙන්ද එවැනි යන්ත්‍ර ගෙන්වා දිවයිනේ එළවළු සහ පළතුරු බහුලව වගා කෙරෙන ප්‍රදේශවල සවි කිරිමට යන බව කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

ඉදිරියේදී කෙසෙල්, පේර, අඹ, වරකා, පැපොල් ආදී පළතුරු වර්ග මෙන්ම සමහර එළවළු වර්ගද විජලනය කොට අලෙවි කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් සකස් කරගෙන යන බවත් එළවළු සහ පළතුරු අපතේ යාම බොහෝ දුරට මේ මගින් අඩු කර ගතහැකි බවත් අමරවීර මහතා සඳහන් කළේය.