සුළගේ වේගය තරමක් දුරට වැඩිවීමේ හැකියාවක්

දිවයින හරහා සහ දිවයින අවට මුහුදු ප්‍රදේශ වල සුළගේ වේගය තරමක් දුරට වැඩිවීමේ හැකියාවක් පවතින බව කාලගුණවිද්‍යාා ද‌ෙපාර්ත‌මේන්තුව සඳහන් කරයි.

සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් ගාල්ල, මාතර සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසි වාර කිහිපයක් ඇති වන අතර කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල සිහින් වැසි ඇතිවිය හැක.

මධ්‍යම, සබරගමුව, දකුණ, බස්නාහිර, වයඹ සහ උතුරු මැද පළාත් වලත් මොණරාගල සහ මඩකළපුව දිස්ත්‍රික්කවලත් විටින් විට හමන පැ.කි.මී.40-50 පමණ තරමක් තද සුළං ඇති විය හැක.