තෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා ජනපති ඉතාලියට

තෙදින නිල සංචාරයක සදහා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඉතාලිය බලා පිටත්ව ගොස් තිබෙන බවට වාර්තා ව‌ෙයි.