ලොරි රථයක් සහ යතුරුපැදියක් ගැටී යතුරුපැදියේ ගමන් කළ දෙදෙනෙකු මරුට

ලොරි රථයක් සහ යතුරුපැදියක් ගැටීමෙන් සිදුවූ අනතුරකින් යතුරුපැදියේ ගමන් කල දෙදෙනෙකු මියගොස් තිබෙන බවට වාර්තා ව‌ෙයි.

දඹුල්ල – කුරුණෑගල මාර්ගයේ ගලේවෙල, තලකිරියාගමදී ම‌ෙම අනතුර සිදු වී ඇත.

ඔවුන් සමන්තුරේ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් බවටයි අනාවරණය වී ඇත්ත‌ේ.