විවෘත රාජ්‍ය හවුල්කාරිත්ව නායක හමුවේදී ජනපතිට සුවිශේෂී පිළිගැනීමක්

විවෘත රාජ්‍ය හවුල්කාරිත්ව (OGP) නායක හමුව (18) දින ජෝර්ජියාවේ ටිබිලිසි සම්මන්ත්‍රණ සහ සමුළු ශාලාවේදී පැවැත්වුණි.
එහි ප්‍රධාන අරමුණ වන දූෂණය සහ වංචාව පිටුදැකීමට කැපවූ නායකයෙකු ලෙස එහිදී ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාට සුවිශේෂී පිළිගැනීමක් හිමිවිය.
සමුළුව අතරතුර ඊට එක්වූ නායකයින් සහ නියෝජිතයින් කිහිපද‌ෙන‌ෙකු ජනාධිපතිතුමා වෙත සිය සුබපැතුම් පළ කළ‌ේය.
01- කිරිගිස්ථාන අගමැති Mukhammedkalyi Abylgaziev
02- සර්බියා අගමැතිනි Ana Brnabic
03- විවෘත රාජ්‍ය හවුල්කාරිත්වයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි Sanjay Pradhan