කෑගල්ලේ නොනිදන වෙළෙඳ උද්‍යානයක් ඉදිකිරීම සඳහා ජනපති අනුමැතිය

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් වෙනුවෙන් වෙළෙඳපල අවස්ථා පුළුල් කිරීම හා ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන ලෝක වෙළඳපල දක්වා රැගෙන යාම අරමුණු කොට ගත් නොනිදන වෙළෙඳ උද්‍යානයක් ඉදිකිරීම සඳහා යෝජිත සැලැස්ම සඳහා ජනපති අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

ගලිගමුව නගරය කේන්ද්‍රෙකාට ගනිමින් නිර්මාණය කිරීමට යෝජිත මෙම වෙළෙඳ උද්‍යානය සඳහා ඇස්තමේන්තු පිරිවැය රු.මි 65 ක් වන අතර ඉන් පළමු වාරිකය ලෙස රු.මි 25 ක මුදලක් ඉදිරි සතියේ ලබා දීමට පියවර ගන්නා බවද ජනපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

කෑගල්ලේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 33 ක් මේ වන විටත් නිෂ්පාදන ගම්මාන ලෙස ක්‍රියාත්මක වන අතර බිම්වල් වගාව, ඇගළුම් නිෂ්පාදන, විසිතුරු මත්ස්‍ය වගාව, ගෘහස්ත මල් ව්‍යාපාර ආදි ක්ෂේත්‍රයන් ඊට ඇතුළත් වේ. එහෙත් වෙළඳපළ අවස්ථා පුළුල් කර ගැනීමට අසීරු වීම, කළමනාකරණ දුර්වලතා, ව්‍යවසායකත්ව වර්ධනයට ප්‍රමාණවත් උපදේශනයක් නොමැති වීම වැනි ගැටළු තවදුරටත් මේ ව්‍යවසාකයන් හමුවේ ඇති ප්‍රධාන අභියෝග වන එම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරක් ලෙස මෙම නොනිදන වෙළෙඳ උද්‍යානය ඉදිකිරීමට යෝජිතය.