වැඩිම හයේ පහරවල් ලබා ගත් පිතිකරුවන් අතර ක්‍රිස් ගේල් ද‌ෙවන ස්ථානයට

එක්දින තරගය කාණ්ඩය යටතේ වැඩිම හයේ පහරවල් ලබා ගත් පිතිකරුවන් අතර දෙවැන්නා වීමට බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ක්‍රීඩක ක්‍රිස් ගේල් සමත් වේ.

ඒ පසුගිය 28 වැනිදා බංග්ලාදේශය සමග පැවති තෙවැනි එක්දින තරගයේ දී ය.

ඒ අනුව හයේ පහර 270 ක් ලබා හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක සනත් ජයසුරිය සමග සම තත්වයේ සිටි ගෙල් බංග්ලාදේශය සමග පැවති තෙවැනි තරගයේ ලබාගත් සිය ලකුණු 70 ට හයේ පහරවල් 05 ක් එක් කර ගැනිමත් සමග දෙවැනි ස්ථානයට පත්ව ඇත.