විශේෂ පක්ෂ නායක රැස්වීමක් අද

විශේෂ පක්ෂ නායක රැස්වීමක් අද (31) පස්වරුවේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ.

අද පස්වරු 3.00ට පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ දී කථානායක කරු ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම පක්ෂ නායක රැස්වීම පැවැත්වීමට නියමිත බව වාර්තා වෙයි.