කැළැ ගිනි තබන්නන් නීතියේ රැහැනට අසුකර ගැනීමට පියවර – අනවශ්‍ය හේතු මත කැළැ ගිනි තැබීම වහාම නතර කරන්න

කැළැ ගිනි තබන්නන් නීතියේ රැහැනට අසුකර ගැනීම සඳහා අදාළ සියලු අංශ මේ වන විට දැනුම්වත් කර තිබෙන බවත්, අනවශ්‍ය හා අනිසි හේතු මත කැළැ ගිනි තැබීම වහාම නතර කරන ල‌ෙස ද
ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා පවසයි.
ඉදිරියේ දී ඇතිවිය හැකි ආපදා තත්ත්වයන් අවම කරගැනීම සඳහා මෙන් ම පාරිසරික ගැටළු අවම කර ගැනීම සඳහා වන වගාවන් ආරක්ෂා කරගැනීම ඉතාම වැදගත් වන බව පෙන්වාදෙන ඒ මහතා කැළැ ගිනි තැබීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බවත් පෙන්වා දෙයි.
මඩකලපුව වගුරු බිම් ප්‍රදේශයේත්, රත්නපුර හිඳගල ප්‍රදේශයේත් කැළැ ගිනි තැබීමේ තත්ත්වයන් වාර්තා වී ඇති අතර එම ගිනි නිවීමේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ත්‍රිවිධ හමුදාව පොලිසීය ඇතුළු දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන හා අදාළ අංශ සම්බන්ධවෙමින් කටයුතු කරන බවත් කී සහකාර අධ්‍යක්ෂවරයා රත්නපුර ප්‍රදේශයේ සිදු වූ සිදුවීම ගිනි තැබීමක් වශයෙන් හඳුනාගෙන ඇති අතර එයට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් 3දෙනෙකු මේ වන විට අදාළ පොලිස් ස්ථානය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන බවත් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙයි.