සුරක්ෂා ප්‍රතිලාභ තවදුරටත් ඉහළ නැංවීමට සාකච්ඡා

7

පාසල් දරුවන්ට නොමිලේ හිමිවන සුරක්ෂා සිසු රක්ෂණාවරණය හරහා ලබා දෙන ප්‍රතිලාභ තවදුරටත් ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කරන්නැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ සභාපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කළේය.

ඒ අනුව මව හෝ පියාගේ අභාවයක දී දරුවාට රුපියල් 75,000 ක මුදලක් ගෙවීම, මීට පෙර හදිසි අනතුරකින් මිය ගියහොත් පමණක් ගෙවීමට තීරණය කර තිබුණි. (මේ අනුව 2017 ඔක්තෝබර් 1 දා සිට හදිසි අනතුරක් හෝ කුමන හේතුවක් මත මව හෝ පියාගේ අභාවයක දී දරුවාට රුපියල් 75,000 ක මුදලක් ගෙවීමට තීරණය කරන ලදී)

අක්ෂි හා දෘශ්‍ය ආබාධ සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ මිල දී ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා ප්‍රතිපාදන ලබාදීම පිළිබඳවත් එකගතාවකට පැමිණීම සම්බන්ධව සාකච්ඡා කර තිබේ.