ලෝක ආදිවාසී දින සැමරුම් උත්සවය අද දඹාන ආදිවාසී ගම්මානයේදී

ශ්‍රී ලාංකේය මානව වංශාවලියේ සුවිශේෂ ජන කොට්ඨාශයක් වන වැදි ජනතාව හා ඔවුන්ට අනන්‍ය වූ සංස්කෘතිය සිහිකරමින්, ”සංක්‍රමණ හා සංචලනය” යන තේමාව අනුව 2018 ලෝක ආදිවාසී දින සැමරුම උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය ගරු විජයදාස රාජපක්‍ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (09) දඹාන ආදිවාසී ගම්මානයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

දඹාන, රතුගල, නිල්ගල, පොල්ලබැද්ද, හේනානිගල සහ වාකරේ යන වැදි ගම්මාන 06ක ආදිවාසී ප්‍රජාවගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වෙන මෙම උත්සවයේදී ආදිවාසී සංස්කෘතික සංදර්ශන රැසක් ඉදිරිපත් කරන අතර වරිග සභාව පැවිත්වීමද සම්ප්‍රදායිකව සිදු කෙරේ.

මෙහිදි සංචාරක තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයක් විවෘත කිරිම සහ පවුල් 350 ක් සඳහා පෝෂණ ආධාර ලබාදිමට ද නියමිතය.

උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල, බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සහ මහියංගන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය එක්ව මෙම උත්සවය සංවිධානය කෙරේ.