දුම්රිය 08ක් ධාවනය කිරීමට කටයුතු කෙරේ

දුම්රිය වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් වැඩවර්ජනය සිදු කළද අද (09දා) සවස දුම්රිය 08ක් ධාවනය කිරීමට කටයුතු කරන බව දුම්රිය අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී ආචාර්ය විජය සමරසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

මෙම දුම්රියන් හෙට (10දා) දිනයේදීද ධාවනය කිරීමට සැලසුම් කරන තිබෙන බවත්, කොළඹ කොටුවේ සිට ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගය, මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගය හා අනෙකුත් දුම්රිය මාර්ගවල මෙම දුම්රිය අට ධාවනය කිරීමට කටයුතු කරන බවද හෙතෙම පවසා සිටියේය.

කාර්යාල වේලාවන් තුළදී මෙම දුම්රිය ධාවනය වෙයි.

4.35 PM – මහනුවර

4.45 PM – මාතර

5.00 PM – හලාවත

5.15 PM – රඹුක්කන

5.20 PM – අවිස්සාවේල්ල

5.30 PM – ගාල්ල

6.00 PM – මහව

6.00 PM – හලාවත