පනත් කෙටුම්පත් දෙකකට කතානායක අත්සන් තබයි

පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වූ සාපරාධී කාරණාවලදී අන්‍යොන්‍ය සහයෝගිතාවය දැක්වීමෙන් සංශෝධන පනත සහ බද්ධ නිවාස අයිතිවාසිකම් විශේෂ විධිවිධාන පනත සඳහා අද (15) පස්වරුවේ කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතා ස්වකීය අත්සන සටහන් කළ බව කතානායක කාර්යාලය නිවේදනය කරයි.