ඉන්දුනීසියාවේ ලොම්බොක් ප්‍රදේශයට භූ චලනයක්

ඉන්දුනීසියාවේ – ලොම්බොක් දිවයින ආසන්නයේ ඊයේ (19) රාත්‍රියේ භූ කම්පනයක් සිදුව තිබේ.

මැග්නිටියුඩ් ඒකක 6.9 ක භූ චලනයක් සිදුව ඇති බවයි වාර්තා වන්න‌ේ.