ක්‍රීඩා අැමති ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලධාරීන් හමුවට

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වත්මන් අතුරුකමිටු පරිපාලනය පිළිබඳව හා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට ඡන්දයෙන් නිලධාරී මණ්ඩලයක් පත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆා මහතා ප්‍රමුඛ පිරිසක් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයට යෑමට නියමිතය.

අගෝස්තු 29 වැනිදා පැවැත්වෙන මෙම හමුවේදී ශ්‍රි ලංකා නියෝජිත පිරිස අයි.සී.සී. සභාපති ශාසන්ක් මනෝහර් හා එහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ඩේවිඩ් රිචඩ්සන් සමග සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නියමිතය.