ආසියානු කුසලාන දැල් පන්දු තරගාවලියේ ශූරතාව දිනූ ලංකා කණ්ඩායම යලි මවිබිමට

ආසියානු කුසලාන දැල් පන්දු තරගාවලියේ ශූරතාව දිනූ ලංකා කණ්ඩායම අද අලුයම කටුනායක ගුවන් තොටුපොළින් යලි මවිබිමට පැමිණියා.

ජයග්‍රාහී කණ්ඩායමට සුබපැතිමට බොහෝ පිරිසක් සිටි අතර ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා මහතාද එම අවස්ථාවට සහභාගි වි සිටියා.