අර්ජුන් ඇලෝසියස් සහ කසුන් පලිසේන යළි රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කෙ‌රේ

බැදුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත් පර්පෙචුවල් ටෙ‍්‍රෂරීස් සමාගමේ හිමිකරු අර්ජුන් ඇලෝසියස් සහ එහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි කසුන් පලිසේන මේ මස 27 වනදා දක්වා යළි රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කෙ‌රේ.