ගාන්ධි තුමන්ගේ ඡන්ම දින සැමරුම නිමිත්ත‌ෙන් නිකුත් කළ සමරු මුද්දරය අගමැතිට

7

මහත්මා ගාන්ධි තුමන්ගේ 150 වන ඡන්ම දින සැමරුම නිමිත්තෙන් නිකුත් කළ සමරු මුද්දරය අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත පිළිගැන්වීම ඊයේ (02) දින අරලියගහ මන්දිරයේදී සිදු කෙරිණි.